KİTAPLARIM

Bulgaristan Türkleri Çocuk Edebiyatı (Dönemler-Temsilciler-Türler) Okumak için tıklayınız
Balkan Türklerinin Muhacir Edebiyatı İncelemeleri Okumak için tıklayınız

Mübadil Türklerin Romanı (Mübadele Romanları Üzerinde Bir Değerlendirme)

Okumak için tıklayınız
Çağdaş Balkan Türk Edebiyatının İlk Dönem Eserleri I -  Şehit Evlatları ve Muhacir Mehmedoğlu (İnceleme-Metin) Okumak için tıklayınız
Çağdaş Balkan Türk Edebiyatının İlk Dönem Eserleri II – Felaket Günlerim ve Türk Gönlü (İnceleme-Metin) Okumak için tıklayınız
81 İlde Kültür ve Şehir Düzce (Düzce’nin Edebiyat Dünyası ve Edipleri) Okumak için tıklayınız

81 İlde Kültür ve Şehir Düzce (Düzce Sanat Hayatında Musıki)

Okumak için tıklayınız

Azerbaycan Çocuk Edebiyatındaki Şifahi Türlerin Tasnifine Dair Tespit ve Öneriler

Okumak için tıklayınız