MAKALELERİM

TÜRÜK “Yakın Dönem Türk Romanında Balkan Türkleri ve Sürgün” ----OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

YENİ TÜRKİYE  “Bulgaristan Türkleri Edebiyatında Nadiye Ahmet ve Çocuk Hikayeleri”----OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TURKİSH STUDİES “18. Yüzyıl Anadolu ve Türkmen Sahası Klasik Şiirinde Sevgili”----OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ULUSLARARASI GÖÇ DERGİSİ “Edebiyatımızda Göç ve Göçmen Edebiyatları Üzerine Bir Değerlendirme”------OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

C.B.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ “Halide Alptekin’in Ağlama Tuna Romanında Balkan Türkleri ve Sürgün”  -----OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ             

 İJSES “Bulgaristan’dan Anadoluya Göçen Türkçe ve Türk Edebiyatı”---OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Dede Korkut Hikâyelerinin Ronald B. Tobias’ın Kurgu Teorisine Göre İncelenmesi (Analysis of Dede Korkut Stories According to Ronald B. Tobias’s Fiction Theory)-----OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDRİ BOZDEMİR’İN ROMANLARI ve DÜZCE----- OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKE: “Mehmet Akif Ersoy’un Türk Dünyası Şairlerindeki Tesir Alanına Bir Bakış” OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
“Modern Gagauz Edebiyatında İlk Roman: Uzun Kervan (Bir Tahlil Denemesi)”, KARAM, Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Dergisi, C.15, S.59, 2018. OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ